ΚΑΤΑΓΜΑ-ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ LISFRANC

Κατηγορία επέμβασης: Κατάγματα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ

Κατηγορία επέμβασης: Κατάγματα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ

Κατηγορία επέμβασης: Κατάγματα

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ

Κατηγορία επέμβασης: Κατάγματα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΤΕΡΝΑΣ

Κατηγορία επέμβασης: Κατάγματα

ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ

Κατηγορία επέμβασης: Κατάγματα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Κατηγορία επέμβασης: Κατάγματα

Français by Panos Malliakoudis