ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ

Κατηγορία επέμβασης: Βλαισός μέγας δάκτυλος

Français by Panos Malliakoudis