ΡΗΞΗ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΜΟΥ

Κατηγορία επέμβασης: Διατομές τενόντων

ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Κατηγορία επέμβασης: Διατομές τενόντων

Français by Panos Malliakoudis