ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΚΩΝΟΣ)

Κατηγορία επέμβασης: Κατάγματα


Τα κατάγματα του περιφερικού άκρου του βραχιονίου είναι σπάνια.  Τα ενδαρθρικά κατάγματα του περιφερικού άκρου του βραχιονίου αντιπροσωπεύουν το 2% των καταγμάτων του αγκώνα στους ενήλικες.  Κατά γενικό κανόνα πρόκειται για κατάγματα υψηλής ενέργειας που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Τα ενδαρθρικά αυτά κατάγματα, (φυσικά αυτό αφορά λιγότερο τα κατάγματα που δεν είναι παρεκτοπισμένα), απαιτούν συχνά την χειρουργική αντιμετώπιση και σταθεροποίηση με εσωτερική οστεοσύνθεση.  Τα κατάγματα που εμφανίζουν υψηλή συντριπτικότητα με σημαντική βλάβη της αρθρικής επιφάνειας είναι η αιτία μιας δυσκαμψίας της άρθρωσης του αγκώνα μόνιμη.  Άλλες πάλι φορές φορές η δυσκαμψία αυτή διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι και ο λόγος που μια κινητοποίηση πρώιμη του αγκώνα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της δυσκαμψίας του, μετά από τραυματισμούς.

Το αντικείμενο λοιπόν της θεραπευτικής αγωγής είναι η ανατομική αποκατάσταση μια και πρόκειται για ενδαρθρικά κατάγματα και ιδίως στους νέους και για τους πιο ηλικιωμένους ο στόχος είναι η γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητές τους και η κατά το δυνατό λειτουργική αποκατάσταση του μέλους.

Διάγνωση

Ο ασθενής αναφέρει στο ιστορικό του μια πτώση σε προτεταμένο χέρι ή πάνω στον αγκώνα.  Όσον αφορά τα συμπτώματα παραπονιέται για πόνο. Μερικές φορές υπάρχει και παραμόρφωση του μέλους όταν το κάταγμα είναι παρεκτοπισμένο. Οι ακτινογραφίες μπορούν να θέσουν την διάγνωση.  Στις ακτινογραφίες παρατηρούμε διατάραξη των ανατομικών αρθρικών σημείων αφού πρόκειται για ενδαρθρικά κατάγματα. Στις περιπτώσεις σύνθετων καταγμάτων, η αξονική τομογραφία θα μπορούσε να βοηθήσει το χειρουργό στο σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης.

Κάταγμα ενδαρθρικό κάτω άκρου βραχιονίου

Ενδαρθρικό κάταγμα κάτω άκρου βραχιονίου

Ενδαρθρικό κάταγμα κάτω άκρου βραχιονίου

Ενδαρθρικό κάταγμα κάτω άκρου βραχιονίου

Ενδαρθρικό κάταγμα κάτω άκρου βραχιονίου

Ενδαρθρικό κάταγμα κάτω άκρου βραχιονίου
Κάταγμα κονδύλου βραχιονίου

Κάταγμα κονδύλου βραχιονίου

Οι ακτινογραφικές εικόνες αφορούν 4 διαφορετικές περιπτώσεις.

Θεραπεία

Η άρθρωση του αγκώνα πρέπει να κινητοποιηθεί γρήγορα για να αποφύγουμε την δυσκαμψία και την έκτοπη οστεοποίηση. Η ακινητοποίηση δεν πρέπει να είναι μεγάλη σε μη παρεκτοπισμένα κατάγματα ή σε κατάγματα στους ηλικιωμένους.  Η αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του περιφερικού τμήματος του βραχιονίου είναι χειρουργική.  Οι χειρουργικές λύσεις είναι η έσωτερική οστεοσύνθεση για τους νέους ασθενείς και η ολική αρθροπλαστική του αγκώνα για τους ηλικιωμένους ασθενείς που παρουσιάζουν ένα συντριπτικό ενδαρθρικό κάταγμα.  Ο σκοπός της χειρουργικής θεραπείας είναι η σταθεροποίηση του κατάγματος και η πρώιμη κινητοποίηση του αγκώνα για την αποφυγή δυσκαμψίας.

Οστεοσύνθεση ενδαρθρικού κατάγματος αγκώνα

Image title

Οστεοσύνθεση ενδαρθρικού κατάγματος αγκώνος

Οστεοσύνθεση ενδαρθρικού κατάγματος βραχιονίου

Οστεοσύνθεση ενδαρθρικού κατάγματος βραχιονίου

Οστεοσύνθεση ενδαρθρικού κατάγματος βραχιονίου

Οστεοσύνθεση κατάγματος κονδύλου βραχιονίου

Οστεοσύνθεση κονδύλου βραχιονιου


Επιπλοκές των περιφερικών καταγμάτων του βραχιονίου

Οι επιπλοκές μπορεί να είναι νευρολογικές (ωλένιο και κερκιδικό νεύρο), έκτοπες οστεοποιήσεις και δυσκαμψία.  Η άρθρωση του αγκώνα προσβάλλεται περισσότερο συχνά από κάθε άλλη άρθρωση του άνω άκρου, με μια απώλεια της κινητικότητας μετατραυματική. Η αιτία δεν είναι ξεκάθαρη.  Ο κίνδυνος για δυσκαμψία είναι ακόμη μεγαλύτεροα σε περίπτωση που έχουμε κάποιο ενδαρθρικό κάταγμα, από τον αριθμό των οστικών τμημάτων και τη συντριπτικότητα.  Η κινησιοθεραπεία του αγκώνα θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 φορές εβδομαδιαίως.Français by Panos Malliakoudis