ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Ή ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

Κατηγορία επέμβασης: Κατάγματα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κεφαλή της κερκίδας έχει ποικίλλες λειτουργίες: 1. πλάγια σταθερότητα του αγκώνα, 2. συμμετοχή κατά την κίνηση πρηνισμού-υπτιασμού του αντιβραχίου. Η παθολογία της κεφαλής της κερκίδας  συνίσταται στα κατάγματα της κεφαλής και στην μετατραυματική οστεο-αρθρίτιδα. Η κεφαλή της κερκίδας είναι ψηλαφητή και υπόκειται σε συχνά κατάγματα έπειτα από τραυματισμό. Σε περίπτωση παρεκτοπισμένου κατάγματος η χειρουργική θεραπεία είναι απαραίτητη.  Εάν το κάταγμα είναι συντριπτικό πραγματοποιείται αντικατάσταση της κεφαλής της κερκίδας με πρόθεση. Ο μηχανισμός δημιουργίας του κατάγματος είναι τις περισσότερες φορές έμμεσος. Πρόκειται για μια πτώση επί του προτεταμένου χεριού μας, με τον αγκώνα να βρίσκεται σε κάμψη. Η κεφαλή της κερκίδας προσκρούει πάνω στον κόνδυλο του βραχιονίου και σπάει μια και ο κόνδυλος του βραχιονίου είναι πιο ισχυρός.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ψηλάφηση του αγκώνα είναι επώδυνη, ο αγκώνας είναι πρησμένος και τις περισσότερες φορές υπάρχει και κάποιο αιμάτωμα στα μαλακά μόρια γύρω από τον αγκώνα. Η απλή ακτινογραφία του αγκώνα μας επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάγματος και αν πρόκειται για ένα απλό κάταγμα ή συντριπτικό. Σε περίπτωση μεγάλης συντριβής είναι απαραίτητη μια αξονική τομογραφία με την οποία μπορούμε ευκολότερα να μελετήσουμε το κάταγμα και να πάρουμε την ενδεδειγμένη απόφαση για την μέθοδο θεραπείας που θα ακολουθήσουμε.


Image title

Image title

Image title

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όπως στην περίπτωση και άλλων ενδαρθρικών καταγμάτων έτσι και εδώ ο στόχος είναι να αποκαταστήσουμε την σταθερότητα της άρθρωσης, να είναι ανώδυνη και να αποκαταστήσουμε την κινητικότητα και το εύρος κίνησης του αγνώνα. Σε κάθε περίπτωση η θεραπεία πρέπει να επιτρέπει μια γρήγορη κινητοποίηση του αγκώνα και πρώιμη φυσικοθεραπεία. 

Συντηρητική αντιμετώπιση

Εφαρμόζεται σε περίπτωση σταθερών καταγμάτων χωρίς παρεκτόπιση και τοποθετούμε κάποιο γύψινο νάρθηκα. Η ακινητοποίηση είναι σύντομης διάρκειας και σκοπός της είναι η μείωση του πόνου. Ακολουθεί η γρήγορη φυσικοθεραπεία για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αγκώνα.

Χειρουργική θεραπεία

  • εσωτερική οστεοσύνθεση με μίνι πλάκες και μικρές βίδες. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ μικρών οστικών τεμαχίων χρησιμοποιούμε λεπτές βελόνες.
  • αφαίρεση της κατεστραμμένης κεφαλής της κερκίδας και τοποθέτηση μιας ανατομικής πρόθεσης
  • αφαίρεση της κεφαλής της κερκίδας χωρίς αντικατάσταση. Αυτή η μέθοδος δημιουργεί ένα κενό στην άρθρωση του αγκώνα και μια αστάθεια πλάγια. Συνήθως εφαρμόζεται σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Image title

Image title

Image title


ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Συχνά έχουμε μια δυσκαμψία του αγκώνα και κυρίως ένα έλλειμμα έκτασης του αγκώνα. Η ανατομική κατά το δυνατό αποκατάσταση της αρθρικής επιφάνειας της κεφαλής της κερκίδας θα έχει σαν αποτέλεσμα το μέγιστο λειτουργικό όφελος για τον ασθενή. Σημαντικό τέλος ρόλο παίζει η πρώιμη κινητοποίηση του αγκώνα για την αποκατάσταση του λειτουργικού εύρους κίνησης και την αποφυγή δυσκαμψίας.

Français by Panos Malliakoudis